Zdefiniuj strategie dyskursu

Stalmaszczyk i Piotr Cap. Skibińska E.

Studenci będą pracowali zespołowo i indywidualnie analizując zaproponowane przez prowadzącą i wybrane przez nich samych materiały empiryczne. Multimodalne rozumienie dyskursu jeszcze bardziej poszerza zakres zastosowań dla analizy dyskursu w praktyce etnograficznej, włączając w to pojęcie np. Jako praktyka społeczna np. Schatzkiego mobilność przestrzenna, w tym migracyjna, jest współkonstruowana przez sposoby mówienia i pisania o niej. Studenci będą pracowali zespołowo i indywidualnie analizując zaproponowane przez prowadzącą A i wybrane przez nich samych B materiały empiryczne.

W ciągu semestru odbędą się następujące spotkania: 1. Wprowadzenie, przedstawienie reguł warsztatów. Warsztaty 1: praca z materiałami empirycznymi A — burza mózgów dt. Rola kontekstu.

Warsztat 2: praca z materiałami empirycznymi A - dyskusja nt. To nie są żadni uchodźcy… Tracimy najbardziej utalentowanych i wykształconych… Krytyczna analiza dyskursu — strategie argumentacyjne.

Zdefiniuj strategie dyskursu

Warsztat 3: praca z materiałami empirycznymi A - dyskusja nt. Pewnego niezbyt pięknego dnia uznałem, że mam dość tego bagna w Polsce […] więc spakowałem się i przyjechałem do Londynu… Narracja w badaniach migracyjnych — prezentacja podejścia. Warsztaty 4: praca z materiałem empirycznym A — dyskusja nt.

Burza mózgów: w jakich kontekstach wytwarzane są praktyki mobilności?

Zdefiniuj strategie dyskursu

Jakie teksty tworzą migracje? Wyłonienie materiałów empirycznych B na kolejne warsztaty. Na te zajęcia studenci przygotowują propozycje tekstów do analizy wraz z uzasadnieniem Dlaczego tekst jest interesujący? Z jakiego kontekstu pochodzi? Jakich praktyk dotyczy?

April 2021

Warsztaty 5: praca z materiałami empirycznymi B. Warsztaty 6: praca z materiałami empirycznymi B c. Warsztaty 7: praca z materiałami empirycznymi B c. Nieprzekraczalny termin oddania pracy zaliczeniowej wcześniejsze oddanie prac mile widziane.

Literatura: Lista jest obszerna, nie oczekuję, że studenci przeczytają wszystko, ale na początku wymieniam te pozycje, które uważam za szczególnie Zdefiniuj strategie dyskursu w ramach tych warsztatów, przeczytanie tych tekstów zalecam. Baynham, Michael and De Fina, Anna. Narratives of Displacement. Jerome Publishing. De Fina, Anna.

Seminarium magisterskie - I2 - Analiza dyskursu i problemy przekładu

Identity in Narrative. A Study of Immigrant Discourse. Benjamins Publishers Galasińska, Aleksandra. Narratives of Polish economic migration on an internet forum. In Aleksandra Galasińska and Michał Krzyżanowski eds. Reisigl Martin and Ruth Wodak. Discourse and Discrimination. Rhetoric of Racism and Antisemitism. London and New York: Routledge. Stubbe Maria i in. Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, t. Taylor, S. Discourse as Data.

Bartmiński, Jerzy i Stanisława Niebrzegowska. Tekstologia, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Benwell, Bethan i Elizabeth Stokoe. Discourse and Identity. Edinburg: Edinburg University Press. Bielecka-Prus, Joanna. Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, Studia Socjologiczne, nr 1ss. Bielecka-Prus, Joanna i Anna Horolets. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych.

Cap, Piotr.

Studenci będą pracowali zespołowo i indywidualnie analizując zaproponowane przez prowadzącą i wybrane przez nich samych materiały empiryczne. Multimodalne rozumienie dyskursu jeszcze bardziej poszerza zakres zastosowań dla analizy dyskursu w praktyce etnograficznej, włączając w to pojęcie np. Jako praktyka społeczna np. Schatzkiego mobilność przestrzenna, w tym migracyjna, jest współkonstruowana przez sposoby mówienia i pisania o niej.

The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing. Amsterdam: John Benjamins. Ciołkiewicz, Paweł. Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Warszawa: Sedno. Chiapello, Eve i Norman Fairclough.

Instytut Filologii Polskiej – Uniwersytet Wrocławski

Nowa ideologia zarządzania, w: A. Duszak i N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu Choińska, Bogna. Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego, Kraków: Universitas.

Jak analizować dyskurs. Pespektywy dydaktyczne, Kraków: Universitas. Czyżewski, Marek i in.

Instytut Filologii Polskiej – Uniwersytet Wrocławski

Polskie sprawy Warsztaty analizy dyskursu. Czyżewski, Marek. Dyskurs [w:] Encyklopedia Socjologii. Kwaśniewicz i in. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, wyd. Warszawa: WAiP.

Analiza dyskursu w badaniach mobilności

Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Cambridge: Univeristy Press. Duszak, Anna i Norman Fairclough red.

Zdefiniuj strategie dyskursu

Zdefiniuj strategie dyskursu analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas. Duszak, Anna i Grzegorz Kowalski. Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu.

Fairclough, Norman. A Guide for Analysis. Galasińska, Aleksandra i Anna Horolets. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska i J. Roszak red. Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja roku.

Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: Nomos, ss. Gosk, Hanna red. Grzmil-Tylutki Halina. Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków: Universitas. Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu.