Strategia wyboru jest skrocona. Strategie funkcjonalne w przedsiębiorstwach - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - USOSweb

Metody i kryteria oceniania:. Zajęcia zaliczane są na podstawie raportów z prac nad studium przypadku. To właśnie będą nasze cele marketingowe, czyli jeden z głównych elementów naszej strategii marketingowej. Czy pamiętasz, krok po kroku, w jaki sposób ją zbudowaliśmy? Zaloguj się Wybrane dla Ciebie. Porter, Strategia konkurencji.

Strategia wyboru jest skrocona

Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji oraz prac grupowych nad studiami przypadków, zorientowanych na pozyskiwanie umiejętności w zakresie metod, dobrych i złych praktyk w budowaniu strategii firmy, z uwzględnieniem wiedzy nt. Zajęcia zaliczane są na podstawie raportów z prac nad studium przypadku. Pełny opis: 1.

Strategia wyboru jest skrocona

Podejście strategiczne - obszar i specyfika zastosowań 6 godz. Proces budowania strategii organizacji, misja, cel strategiczny, strategie generalne i funkcjonalne. Rodzaje strategii i wybór strategii 4 godz.

Strategia wyboru jest skrocona

Pułapki strategiczne i błędy w realizacji strategii. Strategie konkurencji w bankowości komercyjnej: fuzje, przejęcia, procesy konsolidacyjne, zmiana charakteru działalności - wybrane przykłady. Warsztaty budowania strategii 10 godz.

Strategia wyboru jest skrocona

Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa Porter: Strategie konkurencji, Warszawa Channon: Global Banking Strategy, Hooke: Fuzje i przejęcia, Uzupełniająca: J. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe, Channon: Bank Strategic Management and Marketing, Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne.

Planowanie i kontrola, Wyd. W trakcie pracy w grupach podczas zajęć, studenci przeprowadzają analizę przedsiębiorstwa i projektują założenia jego strategii.