Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku,

Nadzwyczajną ochroną mają zostać objęte istniejące jeszcze w Europie lasy pierwotne i starodrzewy, które wymagają dokładnego mapowania, oznaczenia i ciągłej obserwacji. To one są m. Termin zakończenia konsultacji w dniu 5 kwietnia roku. Naukowcy i badacze, Scientific, educational and research institutions, industry participating or planning to participate in European Research and Innovation actions, Biura reprezentujące polskie jednostki samorządu terytorialnego w Brukseli Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności Aktualności Na progu kolejnej dekady XXI wieku chyba nikt nie ma już wątpliwości, jak pilne i niezbędne jest niesienie ratunku przyrodzie, która nas otacza. Komisja Europejska zakłada również bardziej zdecydowane i rygorystyczne działania na rzecz dekarbonizacji systemu energetycznego oraz rozwoju energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, m.

Zdjęcie www.

  1. Между 0 и 1 000 000 более 70 000 вариантов.
  2. Definicja mozliwosci handlowych
  3.  Еженедельные отчеты.
  4. Opcje zapasow podczas uruchamiania
  5. Filadelfia Waluta Opcja Waluta Transakcje

Komisja Europejska przyjęła dokument pt. W ramach tych prac prowadzone są konsultacje publiczne w celu uzyskania opinii zainteresowanych stron na temat warunków, na jakich wytyczne te powinny być realizowane.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

Strategia Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku stanowić centralny element unijnego planu odbudowy po pandemii COVID i ma przede wszystkim służyć przywróceniu dobrego stanu przyrody w UE.

Cel dobry i szczytny. Ale metody?

Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do r. Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie.

Każde państwo członkowskie będzie musiało uczestniczyć w działaniach w odpowiednim stopniu, który zostanie określony na podstawie obiektywnych kryteriów ekologicznych. Przedmiotem ochrony ścisłej mają być wszystkie występujące w UE lasy naturalne, lasy półnaturalne i starodrzewy powyżej 80 lat.

Program LIFE na rzecz ochrony przyrody a wyniki naboru 2020, Maja Mikosińska, KE/EASME

Z reguły będą to lasy własności państwa. W niektórych krajach członkowskich udział lasów państwowych bez samorządowych jest bardzo niski np.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

A Polska? Biorąc pod uwagę dotychczasową powierzchnię objętą ochroną ścisłą w Polsce, będzie ona zwiększona o kolejne minimum 2,75 mln ha.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

Ochrona ścisła to nie tylko zaniechanie wszelkich działań gospodarki leśnej w tym pozyskania odnawialnych surowców, ale również zakaz turystyki, wstępu do lasu czy też zmniejszenie wpływów do kas samorządów z tytułu mniejszych podatków.

Strategia jest ogólnikowa i zawiera wiele niedookreślonych niebezpiecznych treści.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

Pomyślmy przede wszystkim o miejscach pracy i potędze polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego 2. Bez dostępu do surowca na poziomie porównywalnym do obecnego ta branża przestanie się liczyć na rynku europejskim i światowym a tysiące Polaków straci miejsca pracy.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

Czy o to chodzi twórcom Strategii? Powinniśmy odpowiedzieć sobie również na podstawowe pytanie: czy chcemy, aby otaczające nas lasy były zielone, dostępne, racjonalnie zagospodarowywane przez leśników? Czy też: ściśle chronionepełne martwych drzew, suche, niebezpieczne, niedostępne? Dobitnym, choć niestety bardzo drogim doświadczeniem ostatnich lat jest Puszcza Białowieska — gdzie wskutek zablokowania możliwości zwalczania kornika drukarza podczas wystąpienia jego masowego pojawu doszło do zamarcia świerka na co najmniej ¼ powierzchni Puszczy a szacowana masa posuszu stojącego i w części już leżącego wynosi kilka mln m3.

Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r.

My, leśnicy apelujemy: postawmy na zrównoważony rozwój wszystkich form korzystania z lasu a nie tylko na ochronę ścisłą! Chrońmy nasze lasy w sposób aktywny.

Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej PR UEWspółpraca z odpowiednikami z krajów europejskich zrzeszonych w ramach sieci IGLO, Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE KPKOrganizowanie wydarzeń będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji. Naukowcy i badacze, Scientific, educational and research institutions, industry participating or planning to participate in European Research and Innovation actions, Biura reprezentujące polskie jednostki samorządu terytorialnego w Brukseli Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności Aktualności Na progu kolejnej dekady XXI wieku chyba nikt nie ma już wątpliwości, jak pilne i niezbędne jest niesienie ratunku przyrodzie, która nas otacza. Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy są podstawą i warunkiem naszego życia — to one są źródłem czystej wody i powietrza, tak koniecznych do życia składników. Ich skuteczna ochrona i odbudowa są niezwykle ważne zwłaszcza teraz, w dobie pandemii Covid i w okresie pracy na rzecz odbudowy odporności, zrównoważonego rozwoju i dobrostanu w Unii Europejskiej. Obecny stan przyrody jest krytyczny, a mimo wielu inicjatyw i prawnych wytycznych jej ochrona nadal jest niewystarczająca i fragmentaryczna, realizowana zwykle na niewielką skalę, a implementowanie i egzekwowanie prawa — niezadawalające.

Opowiedzmy się za zrównoważoną gospodarką leśną a lasy będą trwałe i bezpieczne. W trwających konsultacjach publicznych inicjatyw unijnego działania na rzecz różnorodności biologicznej może wziąć udział każdy obywatel UE poprzez zarejestrowanie się wymagany adres mailowya następnie wypełnienie ankiety pod tym linkiem : Oceniam, że ankieta jest sformułowana tendencyjnie i ma utwierdzić KE w przekonaniu, że obrana Strategia jest właściwa.

Ustawienia cookies

Ankieta zajmuje 36 stron i oprócz informacji ogólnych zawiera 3 zasadnicze części: Część I — od str. Część II — od str. Część III — od str.

Strategia UE na rzecz roznorodnosci biologicznej do 2021 roku

To w tej części ważą się losy możliwości decydowania państw członkowskich o sobie. Podczas wypełniania ankiety proszę rozważyć następujące sugestie: — nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania; — unikać odpowiedzi: nie mam zdania; — korzystać z możliwości wpisania własnego komentarza; — Można zadawać pytania KE. Założyć konto na stronie www : Wypełnić ankietę według własnego uznania i sumienia Mieć nadzieję, iż powszechność i liczba naszych głosów będą miały wpływ na bezpieczną przyszłość polskiej ziemi, polskich lasów, polskiego przemysłu drzewnego.

  •  Вы должны отключить «ТРАНСТЕКСТ», - напомнила Сьюзан.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji i jak najliczniejszy udział w konsultacjach. Termin zakończenia konsultacji w dniu 5 kwietnia roku.