Strategia handlu MLP.,

Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług wymusza wdrożony w System Zarządzania Jakością wg. Tomasz Małecki: Na pewno nad tym pracują. IPH w Krakowie jest wiodącą organizacją samorządu gospodarczego Małopolski działającą na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej, reprezentującą i wspierającą przedsiębiorców nie tylko w regionie, lecz także w kraju i zagranicą. Dla realizacji celów w tym obszarze, należy podjąć następujące działania: w ramach ośrodka EEN udzielać wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom ubiegającym się o środki finansowane z UE, kontynuować działalność izby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową tj. Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie będzie aplikować wnioski na realizację projektów finansowych z UE, aby utrzymać wysoki poziom usług dla przedsiębiorców w zakresie udzielania konsultacji, doradztwa, organizacji szkoleń i konferencji.

Strategia handlu MLP.

Przedstawiono podczas niego postulaty dla wschodniej części Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli m. Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego, radny województwa Wojciech Skruch, poseł Anna Pieczarka oraz starosta tarnowski Roman Łucarz i wicestarosta Jacek Hudyma.

Strategia handlu MLP.

Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds. Analizując realizację poprzedniej strategii województwa reprezentanci tarnowskiego samorządu gospodarczego podkreślali, że powiększył się dystans między Krakowem a pozostałymi częściami województwa. Dlatego za zasadne uznają, aby w nowej strategii podnieść rangę Tarnowa i Nowego Sącza, które powinny być drugimi biegunami wzrostu.

Strategia handlu MLP.

Zaproponowali wpisanie szeregu rozwiązań komunikacyjnych m. Za niezwykle ważne dla rozwoju tarnowskiego uznano powstanie trzeciego zjazdu z autostrady A4 w Tarnowie.

Strategia handlu MLP.

Zyskalibyśmy bezpośrednie połączenie autostrady z centrum miasta, ale także z obszarami gospodarczymi w gminie Żabno, w tym dynamicznie rozwijającą się strefą w Niedomicach — przekonywał starosta Roman Łucarz. Edward Czesak z zarządu województwa zapewniał, ze wiele zgłoszonych pomysłów bardzo mu się podoba, w tym odnośnie budowy zjazdu z autostrady w Klikowej.

Strategia handlu MLP.

Będziemy w kontakcie. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś ma nawet pojedyncze uwagi to strategii to chętniej się spotkam i ich wysłucham. W każdy Strategia handlu MLP. jestem w tarnowskiej agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i można się umówić na rozmowę — powiedział Edward Czesak.

Strategia handlu MLP.