Regionalne systemy znakow towarowych

Pomogła również liberalna polityka gospodarcza. Istnieją trzy rodzaje procedur rejestracyjnych, różniące się zasięgiem terytorialnym ochrony: krajowa — podanie składa się do urzędu patentowego we wskazanym państwie np. Wyczerpanie praw Wyczerpanie praw własności intelektualnej oznacza utratę prawa do kontroli dalszej odsprzedaży produktu chronionego prawem własności intelektualnej po wprowadzeniu go do obrotu na określonym terytorium przez uprawnionego do takiego prawa lub za jego zgodą.

Seminaria regionalne pt.

Regionalne systemy znakow towarowych

Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych. Szkolenia mają za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i przedstawić specyfikę procedury regionalnej przed Urzędem Unii Europejskiej ds.

Regionalne systemy znakow towarowych

Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w przystępny sposób przedstawią między innymi najważniejsze aspekty procedury zgłoszeniowej w Polsce, uwzględniając postępowanie w sprawie sprzeciwu.

Omówione zostaną także przeszkody rejestracji znaków towarowych w kształcie zmienionym przez nowelizacje przepisów krajowych. Uczestnicy szkoleń zdobędą również wiedzę nt.

Regionalne systemy znakow towarowych

Szkolenia adresowane są w szczególności do przedsiębiorców, rzeczników patentowych oraz prawników, a także przedstawicieli otoczenia biznesu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Regionalne systemy znakow towarowych

Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.

Za duża popularność marki sprawi, że JĄ STRACISZ! Degeneracja Znaku Towarowego.

Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Procedura regionalna Znaki towarowe Unii Europejskiej Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą tylko w Polsce, możesz zarejestrować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, zapewniając swojej marce ochronę tam, gdzie jej potrzebujesz, czyli na terenie całej Polski. Jeśli natomiast prowadzisz działalność w wielu krajach UE, idealnym rozwiązaniem wydaje się unijny znak towarowyktóry poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Za rejestrację unijnych znaków towarowych odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds.