Miedzynarodowy system handlu na Filipinach,

Roczny import z Filipin zmniejszył się w r. Na liście A znajdują się dziedziny działalności lub zawody, których wykonywanie jest zastrzeżone dla Filipińczyków na mocy Konstytucji lub innego ustawodawstwa. Teraz, kiedy do konferencji w Paryżu zostało niewiele ponad miesiąc, delegaci oraz opinia publiczna została zaskoczona takim zwrotem sytuacji. Rząd wciąż planuje nowe elektrownie węglowe, które nie tylko są przyczyną emisji gazów cieplarnianych, ale też zanieczyszczeń powietrza. Dobrze rozwinięte tradycyjne gałęzie przemysłu Filipin: przemysł spoż. Z kolei kraje rozwijające się miały stać się beneficjentami odszkodowań i środków na wprowadzanie gospodarki niskoemisyjnej.

Polski eksport na Filipinach Filipiny zaliczane są do tzw. Gospodarka Filipin prężnie rozwija sektory usług i produkcji przemysłowej, a lokalni przedsiębiorcy coraz częściej otwarci są na propozycje joint-venture, wykraczające poza tradycyjny import towarów. Rok był dobrym rokiem dla polsko-filipińskiej społeczności biznesowej, która z roku na rok rośnie w siłę - mówi Rafał Owczarek, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH na Filipinach.

EUR-Lex Access to European Union law

Najważniejsze jednak jest to, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami wejścia na rynek kilku polskich firm, a także zauważalnego wzrostu eksportu towarów w branży spożywczej, farmaceutycznej, meblarskiej i budowlanej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest współorganizatorem wydarzenia.

  • Filipiny - Polska na Filipinach - Portal jubileraton.pl
  • Tajfun na Filipinach przywitał negocjacje klimatyczne ONZ
  • Osobny artykuł: historia Filipin.

Nieudolne i skorumpowane rządy stały się przyczyną licznych wystąpień, strajków oraz kampanii partyzanckich przygotowanych przez lewicową Nową Armię Ludową oraz separatystyczny Narodowy Front Wyzwolenia Moro i Islamski Front Wyzwolenia Moro. Konflikt partyzancki zapoczątkowany w roku i trwający do dziś pochłonął około 40 tysięcy ofiar [15] [16].

Relacje gospodarcze z UE Unia Europejska jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Filipin, zarówno w zakresie współpracy handlowej, inwestycyjnej jak i rozwojowej. Eksport do UE jest zdominowany przez produkty elektroniczne. Większość importu z krajów UE również stanowiły art. Na terenie Filipin realizowanych jest wiele projektów pomocowych z udziałem funduszy UE. Mają one na celu wsparcie rozwoju gospodarczego tego kraju, osiągnięcie Celów Milenijnych jak i stworzenie warunków do rozwoju współpracy gospodarczej m.

W w kraju dokonał się pokojowy przewrót, w wyniku którego obalona została dyktatura Marcosa rządził oda władzę objęła Corazon Aquinozwyciężczyni wyborów prezydenckich.

W latach — na stanowisku szefa państwa zasiadał Fidel Ramos.

Miedzynarodowy system handlu na Filipinach

W odbyły się kolejne wybory prezydenckie, wygrane przez Josepha Estradę. W styczniu Estrada został pozbawiony urzędu w wyniku oskarżenia o malwersacje finansowe. Jego miejsce zajęła wiceprezydent Gloria Macapagal-Arroyoktóra wygrała wybory również w W wybory wygrał Rodrigo Dutertektóry zaczął swoje rządy 30 czerwca.

Miedzynarodowy system handlu na Filipinach

W przypadku towarów i robót wybierana jest oferta o najniższej cenie. W przypadku usług konsultingowych, najczęściej wybierana jest oferta najlepiej spełniająca warunki kontraktu terms of reference — niezależnie od ceny, w uzasadnionych przypadkach - o najniższej cenie.

Istniejąca do niedawna zasada korzystania jedynie z dostaw lokalnych w zakresie towarów, robót i usług została zliberalizowana i dopuszczalny jest, w określonych przypadkach, także udział podmiotów zagranicznych. Zasady określone w IRR nie muszą być przestrzegane w przypadku finansowania zamówienia publicznego ze środków w ramach pomocy rozwojowej albo z innych źródeł zewnętrznych na podstawie umowy dwustronnej — stosuje się wtedy zasady określone w umowie.

Miedzynarodowy system handlu na Filipinach

W przeszłości stosowano politykę zakupu jedynie od firm filipińskich. Obecnie, dla zapewnienia lepszej przejrzystości, a także zwiększenia konkurencji również dostawcy zagraniczni mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w zakresie towarów i robót, po spełnieniu warunków określonych w IRR. Nadal jednak faworyzowane są firmy filipińskie i z przewagą kapitału filipińskiego.

  1. Filipiny. Gospodarka - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy
  2. Encyklopedia PWN Filipiny.

Filipińskie prawo przewiduje także inne, niż przetarg otwarty, metody realizacji zamówień publicznych, a mianowicie: przetarg ograniczony Limited Source Bidding lub Selective Biddingzakup bezpośredni Direct Contracting, Single Source Procurementzamówienie powtarzalne Repeat Ordernegocjacje cenowe Negotiated Procurement. Poniższe akty prawne zawierają określają zasady zamówień publicznych w Republice Filipin: Republic Act No.

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych Filipiny to dla Polaków kraj egzotyczny, kolorowy i ciekawy. Historycznie Filipiny przez ponad trzysta lat były kolonią hiszpańską, zaś pierwsza połowa dwudziestego wieku to długoletni okres dominacji amerykańskiej.

W Bonn rozpoczęły się właśnie negocjacje ONZ przed konferencją klimatyczną COP 21 w Paryżu, której celem będzie opracowanie międzynarodowego porozumienia dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednak zarówno część delegatów jak i organizacji pozarządowych uważa, że przedstawiony do negocjacji projekt jest mało ambitny i niekonkretny. Czy tajfun Koppu również tym razem okaże się testem na międzynarodową solidarność? Tegoroczne negocjacje Narodów Zjednoczonych w Bonn przywitała smutna a zarazem alarmistyczna wiadomość. Dość symptomatyczną ironią losu jest jednak to, że podobna rewelacja dotarła do delegatów na otwarciu konferencji klimatycznej COP w Warszawie w r.

Te dwa czynniki sprawiły, że etykieta biznesu na Filipinach jest mieszanką katolickiej konserwatywności i liberalnego podejścia amerykańskiego. Kontakty biznesowe na Filipinach nie powinny stwarzać żadnych większych barier językowych, ponieważ z większością Filipińczyków można porozumieć się po angielsku. Jest to jeden z dwóch języków urzędowych wykorzystywany podczas rozmów biznesowych. Większość mieszkańców Filipin nosi hiszpańskobrzmiące imiona i nazwiska.

Tajfun na Filipinach przywitał negocjacje klimatyczne ONZ

Niekoniecznie oznacza to jednak fakt posiadania hiszpańskich przodków — na wszelki wypadek lepiej nie poruszać tego tematu, bo czasy kolonializmu są odbierane negatywnie przez część Filipińczyków. W przypadku kontaktów biznesowych na Filipinach najlepiej zastosować oficjalny strój. Kobiety powinny być ubrane skromnie, doskonale sprawdzi się sukienka lub żakiet.

W przypadku mężczyzn także najlepiej sprawdzi się ubiór formalny, w zależności od okazji koszula lub pełny garnitur.

European-Philippine Business Summit 2020

Elegancką koszulę można również zamienić na tradycyjną filipińską koszulę tzw. Jak większość przedstawicieli kultury azjatyckiej, Filipińczycy także mają swobodne podejście do czasu negocjacji, które mogą przeciągnąć się do kilku dni czy nawet tygodni. Należy nastawić się na to, że proces podejmowania decyzji może wymagać dyskusji na kilku poziomach korporacyjnych, zanim otrzymamy odpowiedź.

Z drugiej strony, Filipińczycy oczekują od Europejczyków punktualności.

Warto pamiętać że spóźnienie się na spotkanie biznesowe dłużej niż piętnaście minut może zostać potraktowane jako brak szacunku. Filipińczycy są wizualni i lubią przedstawiać pomysły w formie graficznej.

  • Filipiny – Wikipedia, wolna encyklopedia
  • EUR-Lex - A(01) - EN - EUR-Lex
  • European-Philippine Business Summit Wydarzenie online 30 października odbędzie się European-Philippine Business Summit - największa konferencja biznesu europejskiego na Filipinach.