Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych. Czy Unia Europejska jest światowym liderem w działaniach na rzecz klimatu?

UE eksportuje swój know-how w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji do krajów rozwijających się, w tym do Chin, a także do państw tzw. Właściwie od początku międzynarodowych negocjacji, których celem jest wspólne, globalne przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z antropogenicznymi zmianami klimatu, państwa członkowskie i reprezentujące je instytucje energicznie podkreślały na forum międzynarodowym, konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i zminimalizowania skutków zmian klimatu. Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives w pierwszym okresie rozliczeniowym w latach , czyli Protokołu z Kioto PzK [3] , a następnie, dzięki wysiłkom swojej dyplomacji doprowadziła do wejścia w życie protokołu w lutym r. Zainteresowani mogą odpowiadać bezpośrednio na stronie internetowej Komisji Europejskiej, korzystając z podanych przez KE dedykowanych linków. Propozycję tę przebił Parlament Europejski, głosując 6 października r.

Komisja Europejska otworzyła dwie konsultacje publiczne w sprawie rozszerzenia obecnego unijnego systemu opłat za emisje CO2 system handlu uprawnieniami do emisji lub ETS na nowe sektory, w tym na budynki. Komisja Europejska zamierza wzmocnić działania związane z ETS w ramach planu osiągnięcia 55 proc.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Jedna z konsultacji dotyczy sposobu przeglądu przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji. Drugi dotyczy przyszłości rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego ESRuzupełniającego aktu prawnego, który dotyczy wszystkich emisji CO2 nieobjętych zakresem ETS. Jak dotąd zakres ETS był ograniczony do niektórych sektorów, w tym energetyki, dużego przemysłu i lotnictwa.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa redukcję emisji CO2, którą każde państwo członkowskie musi osiągnąć, aby osiągnąć cele UE, we wszystkich sektorach nieobjętych ETS. Zmiany w jednym z dwóch aktów prawnych mają bezpośredni wpływ na drugi.

To są wstępne kroki.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Komisja rozpocznie również bardziej szczegółowe konsultacje data jest jeszcze do ustalenia w tej sprawie. Publikacja wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej ma nastąpić w czerwcu r.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Następne kroki: 26 listopada r. Zainteresowani mogą odpowiadać bezpośrednio na stronie internetowej Komisji Europejskiej, korzystając z podanych przez KE dedykowanych linków.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Czerwiec r. Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.

Komisja Europejska Program handlu uprawnieniami do emisji UE w UE i innych

Podziel się :.