Kalkulator stawki podatkowej

Wybór sposobu ich rozliczenia jest dowolny. W wersji uproszczonej należy podać sumy uzyskanych przychodów, kosztów ich uzyskania jak i przysługujących odliczeń od początku roku podatkowego do końca tego okresu, za który zaliczka jest ustalana. W ryczałcie nasz podatek wyliczany jest tylko na podstawie naszych przychodów. Zasada działania kalkulatora: W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy podać kwoty przychodu, kosztów jego uzyskania, a także przysługujących odliczeń. Dzięki temu w prosty, błyskawiczny sposób otrzymamy pełną wiedzę dotyczącą naszych należności za rok Dla przykładu, w pierwszej sytuacji w celu otrzymania kwoty dochodu, od kwoty przychodu od początku roku odjęte zostają koszty od początku roku.

Na szczęście w trudnych sytuacjach z pomocą przychodzi kalkulator podatku do Kalkulator stawki podatkowej któremu w sprawny sposób można obliczyć należność dla Skarbu Państwa naliczoną w roku Kalkulator podatku do zapłaty Od 1 stycznia roku obowiązuje nowy sposób obliczania podatku dochodowego.

Wciąż rozliczamy się według dwustopniowej skali podatkowejjednak stawka pierwszego progu została obniżona z 17,75 proc.

Kalkulator stawki podatkowej

Druga z kolei wciąż wynosi 32 proc. Podstawą opodatkowania jest roczny dochód, na który składa się przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychoduminus należne ulgi odliczane od dochodu. Mogą nimi być na przykład ulga rehabilitacyjnana internet, darowizna czy składki ZUS. Kiedy dochód zmieści się w pierwszym progu podatkowym - wyliczenie zobowiązania podatkowego nastąpi przy użyciu stawki 17 proc.

Kalkulator stawki podatkowej

Oznacza to, że przy rocznym dochodzie nieprzekraczającym 85 złotych, podatek wyniesie 17 proc. Jeśli dochód przekroczy próg, wyniesie on 14 złotych i 76 groszy plus 32 proc.

Kalkulator stawki podatkowej

W przypadku przedsiębiorców istnieje kilka najczęściej występujących form opodatkowania: podatek progresywny; podatek zryczałtowany. Dla przykładu, w pierwszej sytuacji w celu otrzymania kwoty dochodu, od kwoty przychodu od początku roku odjęte zostają koszty od początku roku.

Kalkulator stawki podatkowej

Następnie od dochodu odchodzi strata z minionych lat i suma opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, a otrzymany dochód do opodatkowania zostanie zaokrąglony.

Podstawa opodatkowania pomnożona przez 17 proc.

Kalkulator stawki podatkowej

Odejmując od niego zaliczki wpłacone w ubiegłych miesiącach i kwotę zmniejszającą podatek, dowiemy się ile wyniesie podatek za interesujący nas okres rozliczeniowy. Dzięki temu w prosty, błyskawiczny sposób otrzymamy pełną wiedzę dotyczącą naszych należności za rok

Kalkulator stawki podatkowej