Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Sprzedający opcje ma obowiązek sprzedać lub kupić instrument bazowy, jeżeli nabywca opcji skorzysta z tego prawa. Wartość opcji jest oparta przede wszystkim na cenie aktywa bazowego, czasie wykonania opcji i zmienności ceny. Sprzedawca opcji call otrzymuje premię i ma obowiązek sprzedać aktywo bazowe na przykład akcje w przypadku gdy nabywający skorzysta z należącego do niego prawa w każdym czasie. Opcja call kupna , jest pochodnym instrumentem finansowym, który daje nabywcy prawo ale nie obowiązek do zakupu produktu bazowego na przykład akcji po ustalonej cenie,  zwanej ceną wykonania opcji.

Wysłane: 25 lipca Witam, www.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Każdy akcjonariusz posiadający 1 akcje otrzymuje 1 prawo poboru. Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji nowej emisji emisja w stosunku Wartość prawa poboru ustalono na 2 zł. Cena emisyjna została ustalona na 5 zł za akcję.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Inwestor Kowalski posiada akcji spółki wartych 10 zł. W dniu następującym po ustaleniu prawa poboru, Kowalski posiada na rachunku: - akcji spółki XAMPLE notowanych po 8 zł 10 zł minus wartość PP — co daje 8 zł - praw poboru XAMPLE-PP, notowanych po 2 zł — co daje 2 zł Kowalski może: a sprzedać praw poboru i zainkasować 2 zł, wtedy nadal ma łącznie 10 zł b zapisać się na akcji nowej emisji po 5 zł za akcję potrzebuje 2 zł na opłacenie zapisu.

Na koniec operacji będzie posiadał akcji po średniej cenie 8,30 zł c nie zrobić nic, wówczas praw poboru zniknie z jego rachunku, i będzie on posiadał akcji spółki po 8 zł.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Straci zatem zł. Zgodnie z przykladem orginalne akcje po odjeciu praw poboru kosztuja 8 pln, a te z nowej emisji 9 pln. Naturalnym jest zatem kupno orginalnych akcji i czekanie na konsolidacje kursu

Wartosc oryginalnych opcji na akcje