Strategia dla dywersyfikacji produktow PPT

Strategia przywództwa kosztowego nie jest oczywiście strategią trywialną. W tej chwili, w nauce organizacji i zarządzaniu panuje przekonanie, że tylko wyróżniające zdolności i umiejętności firmy, wynikające z jej kultury, reputacji, struktury, innowacyjności mogą być uważane jako źródło konkurencji zwłaszcza w aspekcie konkurencji globalnej i konkurencji w oparciu o zarządzanie przedsiębiorcze. W tym typie konkurencji istniej zwykle przywódca cenowy zwykle ma również największy udział w rynku i najniższe koszty. Nawet niewielka część tych firm, które operowała na rynkach międzynarodowych funkcjonowała na podobnych zasadach. W latach Dywersyfikacja — to rozwój firmy przez wprowadzanie nowych wyrobów, odmiennych od dotychczasowych oraz sprzedaży ich na nowych rynkach.

Rodzaje H. Ansoff jako pierwszy dokonał klasyfikacji rodzajów dywersyfikacji na: Dywersyfikacja koncentryczna - polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do dotychczas oferowanych produktów przy niewielkich zmianach w technologii wytwarzaniaumożliwiających zaoferowanie ich nabywcom którzy nie znajdowali się dotychczas w sferze zainteresowania przedsiębiorstwa.

Mogą to być przykładowo warianty produktów narzędzi, instrumentów muzycznych, przedmiotów codziennego użytku przeznaczone dla osób leworęcznych czy niepełnosprawnych.

Opcje ladowania akcji w Kanadzie

Dywersyfikacja horyzontalna - jest działaniem zorientowanym na dotychczasowych klientów i polega na zaoferowaniu im nowego produktu. Wprowadzenie na rynek nowego produktu przy stosowaniu tej strategii może dodatkowo polegać na kreowaniu nowości rynkowej.

Jak nauczyc sie handlu w opcjach akcji

Za przykład może posłużyć producent wprowadzający nowy wariant smakowy produkowanego przez siebie napoju. Dywersyfikacja konglomeratowa - oferta rozszerzana jest o produkty niezwiązane z poprzednimi, które kierowane są do całkowicie nowych odbiorców.

Czasami strategia ta związana jest z zaprzestaniem produkowania wyrobów starszych.

Punktem wyjścia opracowania strategii konkurencji jest wybór bazy podstawyna której firma będzie prowadzić walkę konkurencyjną. Wykorzystując model konkurencji M. Po określeniu ogólnej strategii konkurencji wyboru bazy konkurencjiktóre mogą być i są wspólne dla wielu firm, należy sprecyzować szczegółowe strategie konkurencji. Strategie szczegółowe, bazujące na przywództwie kosztowym lub dyferencjacji mogą występować w niezliczonej ilości wariantów teoretycznie w takiej ilości, ile cech charakterystycznych posiada dany wyróbale strategia musi być unikalna tzn. Wybierając strategie szczegółowe należy mieć na względzie tzw.

Ten typ dywersyfikacji był jednym z głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstw w krajach bardzo wysoko rozwiniętych. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami. Jako przykład można podać przedsiębiorstwo wytwarzające produkt, rozszerza swoją działalność dodatkowo o transport tego produktu dywersyfikacja wertykalna w przód.

5 min strategia handlowa

Nie jest to jedyny istniejący podział dywersyfikacji. Wrigley dokonał podziału dywersyfikacji na dwa podstawowe kryteria: Dywersyfikacja pokrewna- oznaczająca ekspansję na nowe wyrobyjednak przedsiębiorstwo posiada umiejętności oraz kwalifikacje do wytworzenia tychże wyrobów.

Dywersyfikacja niepokrewna- oznaczająca ekspansję na zupełnie nowe wyroby, ponadto firma nie posiada żadnych umiejętności w wytworzeniu danego wyrobu. Determinanty dywersyfikacji.

Jest wadliwy system handlu globalnym