Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu

Macierz Ansoffa zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa dla dwóch zmiennych decyzyjnych — produktu i rynku. Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami. To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym. Logiczne kwestie dotyczą interpretacji dotyczących nowości.

Strategia koncentracji Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności.

Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu Amerykanski bank wyboru

Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branżetechnologie i rynki.

Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych kompetencji w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej konkurencyjności.

Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu Gielda Toronto

Jednakże w praktyce znaczna część stosowanych dywersyfikacji wiąże się z dotychczasowymi produktami oraz rynkami przedsiębiorstwa. Zakrzewska-Bielawskas.

To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym.

Kennys.

Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu Transakcje opcji MO

Stanowi ona również jedną z najbardziej złożonych strategii, ze względu na konieczność uwzględnienia przez zarządzających zmiennych, których wartość w przyszłości jest często bardzo trudna do przewidzenia. Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. Romanowskas.

Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu Systemy scienne wystawowe.

Rajzers. Może się odnosić do różnicowania produktówrynków i technologii. W jej zakresie wyróżnia się dodatkowo dywersyfikację takie jak: Wertykalną pionową - "oznacza rozszerzenie działalności firmy na fazy procesu technologicznego, poprzedzające fazę dotychczas realizowaną w tył bądź następujące po niej w przódHoryzontalną poziomą - oznacza rozszerzenie działalności firmy na produkty należące do przemysłu, w którym działa firmapokrewna technologiasprzedawane na tych samych rynkach geograficznych za pomocą posiadanego systemu sprzedaży" A.

Zakrzewska—Bielawskas. Musznickis.

Plusy i minusy strategii dywersyfikacji produktu Systematyczne strategie handlowe dla Goldman Sachs