Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji,

Gdzie ilość danych, podobnie jak wzrost popularności płatności w czasie rzeczywistym wzrasta wykładniczo, co wymaga starannego planowania, w jaki sposób są gromadzone, przechowywane i udostępniane. Gdy cena rynkowa będzie niższa niż cena wykonania, wówczas opcja nie zostanie zrealizowana i zysk wystawcy będzie równy otrzymanej premii. Tym samym napędzają rozwiązania w zakresie przetwarzania płatności. Strategia bull spread; gdzie: K — cena wykonania opcji ang. To prawie dwa razy więcej, niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Ustawa powołuje również do życia Centralne Repozytorium Kas, czyli system teleinformatyczny, do którego byłyby przekazywane informacje z kas online, prowadzony przez Szefa KAS.

Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji

Cennik obowiązujący od dnia 30 czerwca Giełda powiadomi Licencjobiorcę o zmianach w Cenniku z co najmniej dniowym wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

Giełda może wprowadzić zmiany w Cenniku z krótszym wyprzedzeniem na przykład przy obniżaniu Opłat lub wprowadzeniu alternatywnych struktur Opłat.

Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji

Opłaty roczne Faktura z tytułu opłaty rocznej wystawiana jest przez GPW bezpośrednio po podpisaniu umowy, a jej wysokość jest uzależniona od sposobu odbierania danych z GPW, zakresu informacyjnego zamówionych serwisów i deklarowanego trybu przekazywania danych do klientów. Czytaj więcej Zwiń Opłaty miesięczne Jeżeli dystrybutor udostępnia klientom dane w czasie rzeczywistym, zobowiązany jest do uiszczania także opłaty miesięcznej za każdego abonenta otrzymującego takie dane.

Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji

Opłaty miesięczne są opłatami ryczałtowymi — ich wysokość nie zależy od faktycznego czasu korzystania przez abonenta z serwisu w ramach tej opłaty abonent może korzystać z danych przez cały czas trwania sesji giełdowych w trakcie całego miesiąca. Opłaty te są zróżnicowane w zależności od rodzaju abonenta osoba fizyczna, prawna, dom maklerski - Członek Giełdy oraz zakresu danych.

Cennik obowiązujący od dnia 30 czerwca Giełda powiadomi Licencjobiorcę o zmianach w Cenniku z co najmniej dniowym wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie takiej zmiany. Giełda może wprowadzić zmiany w Cenniku z krótszym wyprzedzeniem na przykład przy obniżaniu Opłat lub wprowadzeniu alternatywnych struktur Opłat. Opłaty roczne Faktura z tytułu opłaty rocznej wystawiana jest przez GPW bezpośrednio po podpisaniu umowy, a jej wysokość jest uzależniona od sposobu odbierania danych z GPW, zakresu informacyjnego zamówionych serwisów i deklarowanego trybu przekazywania danych do klientów. Czytaj więcej Zwiń Opłaty miesięczne Jeżeli dystrybutor udostępnia klientom dane w czasie rzeczywistym, zobowiązany jest do uiszczania także opłaty miesięcznej za każdego abonenta otrzymującego takie dane. Opłaty miesięczne są opłatami ryczałtowymi — ich wysokość nie zależy od faktycznego czasu korzystania przez abonenta z serwisu w ramach tej opłaty abonent może korzystać z danych przez cały czas trwania sesji giełdowych w trakcie całego miesiąca.

Alternatywę dla opłat ryczałtowych stanowi możliwość naliczania opłat za dane giełdowe czasu rzeczywistego: za ilość zapytań do bazy danych Dystrybutor pobiera notowania z GPW i umieszcza je w dostępnej dla klientów bazie danych.

Klienci dysponujący odpowiednimi funkcjami oprogramowania udostępnionego przez dystrybutora zadają za pośrednictwem Internetu "zapytania" do bazy, żądając dostarczenia w czasie rzeczywistym informacji np.

Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji

Zapytanie o każdy instrument jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dystrybutorzy zamierzający zaoferować tego typu rozwiązania swoim klientom powinni posiadać odpowiednie systemy billingowe, gwarantujące efektywną kontrolę nad wykorzystaniem danych czasu rzeczywistego przez swoich abonentów i precyzyjne naliczanie opłat giełdowych.

Opcje na czas w czasie rzeczywistym dla transakcji