Strategia miedzynarodowa Uniwersytetu Srodkowego

Dziedzictwo i współczesność Pomorza zobowiązuje Uczelnię do umacniania więzi międzynarodowych i szerzenia idei dialogu międzykulturowego. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Agata Domachowska, Skazani na współpracę? This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Misja i Strategia Misja Uczelni Akademia Pomorska w Słupsku zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickim, doktorantami i studentami. Necessary Always Enabled Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly.

Smieszne transakcje wyboru zapasow

But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Najlepszy program inwestowania Kriptovaliut

Necessary Always Enabled Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Zapewnia swoim pracownikom rozwój naukowy i możliwość prowadzenia wysokiej jakości badań.

Wykład Jacka Bartosiaka - Uniwersytet Jagielloński, 01/2020

Podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego.

Realizując te zadania, Akademia Pomorska współpracuje z innymi uczelniami akademickimi oraz z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. AACSB to najstarsza na świecie, globalna instytucja non-profit akredytująca szkoły wyższe realizujące programy nauczania z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Niekwestionowane opcje zapasow do strategii podatkowej

Członkami są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania. Zespół ds. Tomasz Ingram, prof.

Krotkoterminowy system handlu fluktuacji

Szczegółowe informacje nt.